Working with Us

Current Vacancies

Academaidd

Darlithydd mewn Dylunio Gemau

Abertawe

Job Ref
50051
Location
Abertawe

- Y RÔL -
Mae ymgeiswyr ar gyfer rolau'r darlithydd yn debygol iawn o fod wedi bod yn gweithio yn y sector ers nifer o flynyddoedd, a chanddynt brofiad o hyfforddi, darparu ac asesu ynghyd ag angerdd mewn datblygiad proffesiynol eu hunain a phobl eraill. Dylai fod gan ymgeiswyr ar gyfer rôl yr Uwch Ddarlithydd brofiad o gynllunio a chyflwyno rhaglenni academaidd a dod ag arweinyddiaeth academaidd sylweddol i'r tîm.
Mae'r swydd yn gofyn am wybodaeth a sgiliau ym meysydd Python, C/C++ a graffeg, bod yn rhifog, Shaders, Maya, injan gêm megis Unreal, VFX a datblygu'r gadwyn offer. Byddai gan y person delfrydol brofiad fel artist technegol a/neu gyfarwyddwr technegol yn y diwydiant gemau.


Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig i wneud y canlynol:
• Cynnig addysgu a chymorth myfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig
• Cynnig addysgu mewn amrywiaeth o amgylcheddau dysgu, o seminarau a thiwtorialau grwp bach, i ddarlithoedd mawr, gweithdai neu leoliadau, gan ddefnyddio arddulliau addysgu priodol a deniadol
• Goruchwylio gwaith myfyrwyr mewn modd amserol, proffesiynol a chefnogol, gan ddarparu cyngor angenrheidiol ynghylch sgiliau astudio, dulliau ymchwil, asesu a gwaith traethodau hir
• Cynnig cyngor, adborth, cefnogaeth ac anogaeth briodol i fyfyrwyr, mewn rôl academaidd ac fel tiwtor personol
• Ymgymryd â gweithgarwch ysgolheigaidd ac ymchwil perthnasol, naill ai’n rhan o brosiect cydweithredol neu’n unigol

- GWYBODAETH BELLACH -
Bydd gyda chi 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 2 Mai 2021, 11:59 yp

Ddarlithydd / Uwch Ddarlithydd mewn Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (Gwyddor Ffisegol)

Abertawe

Job Ref
50050
Location
Abertawe
Salary
Ddarlithydd: £35,845 to £41,526 y flwyddyn; Uwch Ddarlithydd: £42,792 i £51,034 y flwyddyn

- Y RÔL -
Mae'r Drindod Dewi Sant yn buddsoddi mewn darparu ein rhaglenni Prentisiaeth cyffrous mewn Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (OME). Mae'r brifysgol yn angerddol am ddarparu'r profiad gorau posibl i brentisiaid ac mae'n awyddus i recriwtio 3 o bobl sydd ag awydd a gweledigaeth debyg. Mae'r brifysgol wedi gweithio'n galed i ddatblygu cysylltiadau cryf iawn â busnesau a chyflogwyr yn y diwydiant OME a thrwy weithio'n agos iawn gyda'r busnesau hyn mae wedi sefydlu rhaglen arbenigol iawn yn y maes hwn.

Rydym yn awyddus i wneud penodiad i addysgu Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (OME), gyda ffocws ar Wyddor Ffisegol naill ai ar lefel Darlithydd neu Uwch Ddarlithydd yn dibynnu ar lefel y profiad, y sgiliau a'r wybodaeth sydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus. Dylai ymgeiswyr nodi yn y broses ymgeisio pa lefel o benodiad y maent yn gwneud cais amdano.

Mae ymgeiswyr ar gyfer rolau'r darlithydd yn debygol iawn o fod wedi bod yn gweithio yn y sector ers nifer o flynyddoedd, a chanddynt brofiad o hyfforddi, darparu ac asesu ynghyd ag angerdd mewn datblygiad proffesiynol eu hunain a phobl eraill. Dylai fod gan ymgeiswyr ar gyfer rôl yr Uwch Ddarlithydd brofiad o gynllunio a chyflwyno rhaglenni academaidd a dod ag arweinyddiaeth academaidd sylweddol i'r tîm.

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig i wneud y canlynol:
• Cynnig addysgu a chymorth myfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig
• Cynnig addysgu mewn amrywiaeth o amgylcheddau dysgu, o seminarau a thiwtorialau grwp bach, i ddarlithoedd mawr, gweithdai neu leoliadau, gan ddefnyddio arddulliau addysgu priodol a deniadol
• Goruchwylio gwaith myfyrwyr mewn modd amserol, proffesiynol a chefnogol, gan ddarparu cyngor angenrheidiol ynghylch sgiliau astudio, dulliau ymchwil, asesu a gwaith traethodau hir
• Cynnig cyngor, adborth, cefnogaeth ac anogaeth briodol i fyfyrwyr, mewn rôl academaidd ac fel tiwtor personol
• Ymgymryd â gweithgarwch ysgolheigaidd ac ymchwil perthnasol, naill ai’n rhan o brosiect cydweithredol neu’n unigol

- GWYBODAETH BELLACH -
• Bydd gyda chi 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 18 Ebrill 2021, 11:59 yp

Ddarlithydd / Uwch Ddarlithydd mewn Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (Cemeg)

Abertawe

Job Ref
50049
Location
Abertawe
Salary
Ddarlithydd: £35,845 to £41,526 y flwyddyn; Uwch Ddarlithydd: £42,792 i £51,034 y flwyddyn

- Y RÔL -
Mae'r Drindod Dewi Sant yn buddsoddi mewn darparu ein rhaglenni Prentisiaeth cyffrous mewn Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (OME). Mae'r brifysgol yn angerddol am ddarparu'r profiad gorau posibl i brentisiaid ac mae'n awyddus i recriwtio 3 o bobl sydd ag awydd a gweledigaeth debyg. Mae'r brifysgol wedi gweithio'n galed i ddatblygu cysylltiadau cryf iawn â busnesau a chyflogwyr yn y diwydiant OME a thrwy weithio'n agos iawn gyda'r busnesau hyn mae wedi sefydlu rhaglen arbenigol iawn yn y maes hwn.

Rydym yn awyddus i wneud penodiad i addysgu Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (OME), gyda ffocws ar Gemeg naill ai ar lefel Darlithydd neu Uwch Ddarlithydd yn dibynnu ar lefel y profiad, y sgiliau a'r wybodaeth sydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus. Dylai ymgeiswyr nodi yn y broses ymgeisio pa lefel o benodiad y maent yn gwneud cais amdano.

Mae ymgeiswyr ar gyfer rolau'r darlithydd yn debygol iawn o fod wedi bod yn gweithio yn y sector ers nifer o flynyddoedd, a chanddynt brofiad o hyfforddi, darparu ac asesu ynghyd ag angerdd mewn datblygiad proffesiynol eu hunain a phobl eraill. Dylai fod gan ymgeiswyr ar gyfer rôl yr Uwch Ddarlithydd brofiad o gynllunio a chyflwyno rhaglenni academaidd a dod ag arweinyddiaeth academaidd sylweddol i'r tîm.

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig i wneud y canlynol:
• Cynnig addysgu a chymorth myfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig
• Cynnig addysgu mewn amrywiaeth o amgylcheddau dysgu, o seminarau a thiwtorialau grwp bach, i ddarlithoedd mawr, gweithdai neu leoliadau, gan ddefnyddio arddulliau addysgu priodol a deniadol
• Goruchwylio gwaith myfyrwyr mewn modd amserol, proffesiynol a chefnogol, gan ddarparu cyngor angenrheidiol ynghylch sgiliau astudio, dulliau ymchwil, asesu a gwaith traethodau hir
• Cynnig cyngor, adborth, cefnogaeth ac anogaeth briodol i fyfyrwyr, mewn rôl academaidd ac fel tiwtor personol
• Ymgymryd â gweithgarwch ysgolheigaidd ac ymchwil perthnasol, naill ai’n rhan o brosiect cydweithredol neu’n unigol

- GWYBODAETH BELLACH -
• Bydd gyda chi 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 18 Ebrill 2021, 11:59 yp

Prosiectau

Swyddog Prosiect

Caerfyrddin

Job Ref
50061
Location
Caerfyrddin
Salary
£26,715 - £30,046 y flwyddyn

- Y RÔL -
Byddwch yn gweithio o bell tra bydd yn ofynnol gweithio gartref yn sgil sefyllfa gyfredol COVID-19, ond eich prif leoliad fydd Caefyrddin.

Yn ddiweddar cyhoeddodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol De Cymru gynghrair strategol, a fydd yn canolbwyntio ar gydweithio ar brosiectau lle mae budd i’r ddwy brifysgol, ein myfyrwyr a’n staff, ynghyd â’r bobl a’r busnesau o fewn y rhanbarthau a wasanaethwn. Mae’r Gronfa Buddsoddi ac Adfer Addysg Uwch (HEIRF), a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan CCAUC, yn rhoi cyfle cynnar i gydweithio (rhannu arfer gorau, creu graddfa ac ymestyn cyrhaeddiad) i gadw sgiliau allweddol yn y rhanbarth. Gwneir hyn trwy ailgyfeirio adnoddau academaidd i gefnogi sectorau preifat a chyhoeddus i gynorthwyo adferiad economaidd. Mae’r Swyddfa Cynllunio Academaidd Strategol yn y Drindod Dewi Sant yn rheoli’r prosiectau o fewn y cynnig cydweithredol ar y cyd â swyddfa’r Dirprwy Is-Ganghellor Arloesi ac Ymgysylltu ym Mhrifysgol De Cymru.

Bydd y deiliad swydd yn ymgymryd â dyletswyddau sy’n ymwneud â chasglu a chynnal data archwilio a chyllid a data monitro eraill, ac yn gyfrifol am baratoi ceisiadau ariannol ac adroddiadau cynnydd i’w cyflwyno i’r prif bartner. Bydd y swyddog hefyd yn darparu cymorth i drefnu a chofnodi cyfarfodydd, ac yn cynorthwyo i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau lledaenu. Bydd gan y deiliad swydd lefel uchel o sgiliau trefnu a bydd yn gallu gweithio’n effeithiol o fewn consortiwm prosiect. Bydd yn cydweithio’n agos â chydweithwyr yn yr adrannau Cyllid ac adrannau mewnol y Brifysgol.

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

- GOFYNION -
Bydd yn ofynnol i chi fod â:
• Safon Uwch/Lefel A NEU brofiad gwaith cyfatebol

Hefyd dylai fod gennych y canlynol:
• Rheolaeth ariannol o brosiectau a pharatoi, cyflwyno ac archwilio ceisiadau ariannol.
• Sgiliau trefnu rhagorol yn cynnwys y gallu i asesu blaenoriaethau a gweithio’n annibynnol heb oruchwyliaeth ac i gynllunio, trefnu a blaenoriaethu eich gwaith eich hun yn ddyddiol, yn wythnosol neu’n fisol.
• Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel.
• Parodrwydd i gefnogi eraill, a gweithio’n effeithiol fel rhan o dîm.
• Lefel uchel o broffesiynoldeb ac ymrwymiad i wasanaeth rhagorol i gwsmeriaid.
• Profiad o fonitro ansawdd gwasanaethau a thasgau i sicrhau eu bod o’r safon uchaf ac yn unol â pharamedrau a bennwyd ymlaen llaw, er enghraifft, o fewn y gyllideb ac ar amser.
• Medrus wrth ddefnyddio Microsoft Office.

- GWYBODAETH BELLACH -
• Bydd gyda chi 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)
• Sylwer: nid yw nawdd mewnfudo dan lwybr fisa Gweithiwr Medrus Llywodraeth y DU ar gael ar gyfer y swydd hon
• Sylwch y bydd y Brifysgol ar gau o 2 Ebrill tan 11 Ebrill dros wyliau’r Pasg felly ni fyddwn yn gallu ateb unrhyw gwestiynau yn ystod y cyfnod hwn.

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 12 Ebrill 2021, 11:59 yp

Function
Prosiectau
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37 awr, 1.0 CALl


Share this vacancy

Technoleg Gwybodaeth

Prif Swyddog Datblygu Systemau (Data MIS)

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50058
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
Cyflog: £30,942 - £34,804 y flwyddyn

- Y RÔL -
Gan weithio mewn tîm dynamig sy’n defnyddio system cynllunio llwyth gwaith ‘Agile Scrum’, rôl y Prif Swyddog Datblygu Systemau (Data MIS) yw llunio, codio, profi a dadansoddi adroddiadau rheoli a dangosfyrddau gwybodaeth busnes ar gyfer y Brifysgol, gan ddefnyddio cronfa ddata cofnodion myfyrwyr a’r storfa ddata. Bydd y deiliad swydd hefyd yn ymateb i geisiadau data a rhyddid gwybodaeth. Gan fabwysiadu egwyddorion Agile, bydd y deiliad swydd yn gyfrifol am ddarparu adroddiadau gweithio a dangosfyrddau yn aml, mewn cylchoedd darparu parhaus. Y nod fydd arwain holl randdeiliaid y Brifysgol wrth iddynt wneud penderfyniadau, gan sicrhau bod gwybodaeth reoli berthnasol sydd wedi’i thargedu ar gael i’w cefnogi – bydd hyn yn golygu cysylltu’n aml â chydweithwyr a rhanddeiliaid i gipio gofynion i’w hystyried a diffinio datrysiadau wedi'u targedu ar eu cyfer.

Byddwch yn gweithio o bell tra bydd y sefyllfa ynghylch COVID-19 yn golygu bod angen gweithio gartref, ond bydd eich prif leoliad naill ai yng Nghaerfyrddin neu Abertawe (prif leoliad i’w drafod).

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

- GOFYNION -
Bydd yn ofynnol i chi fod â:
• Gwybodaeth ragorol o raglennu SQL
• Profiad blaenorol o ddatblygu adroddiadau rheoli trwy ryngwyneb lefel menter (Microsoft SQL Server Reporting Suite, PowerBI neu system gyfatebol (e.e. adroddiadau Crystal)
• Profiad blaenorol o ddarparu cymorth o ansawdd uchel ar gyfer systemau adrodd
• Gwybodaeth am arferion a chyfreithiau perthnasol ym maes cyfrinachedd data
• Tystiolaeth o ymgysylltu â rhanddeiliaid i gipio gofynion a diffinio datrysiadau wedi’u targedu

- GWYBODAETH BELLACH -
• Bydd gyda chi 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)
• Sylwer: nid yw nawdd mewnfudo dan lwybr fisa Gweithiwr Medrus Llywodraeth y DU ar gael ar gyfer y swydd hon

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 15 Ebrill 2021, 11:59 yp

Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37 awr, 1.0 CALI


Share this vacancy

Prif Swyddog Datblygu Systemau

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50057
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£30,942 - £34,804 per annum

- Y RÔL -
Gan weithio mewn tîm dynamig sy’n defnyddio system cynllunio llwyth gwaith ‘Agile Scrum’, rôl y Prif Swyddog Datblygu Systemau yw llunio, codio, profi a dadansoddi rhaglenni a chymwysiadau meddalwedd, gan ganolbwyntio ar brosesau sy’n gysylltiedig â thaith y myfyriwr. Gan fabwysiadu egwyddorion Agile, bydd y deiliad swydd yn gyfrifol yn aml am ddarparu meddalwedd gweithio, mewn cylchoedd darparu parhaus. Y nod fydd gwella profiad ymgeiswyr, myfyrwyr a staff o feddalwedd y Brifysgol, trwy weithredu rhyngwynebau syml â llifoedd gwaith effeithlon - bydd hyn yn golygu cysylltu'n aml â chydweithwyr a rhanddeiliaid i gipio gofynion i’w hystyried a diffinio datrysiadau meddalwedd wedi'u targedu ar eu cyfer.

Byddwch yn gweithio o bell tra bydd y sefyllfa ynghylch COVID-19 yn golygu bod angen gweithio gartref, ond bydd eich prif leoliad naill ai yng Nghaerfyrddin neu Abertawe (prif leoliad i’w drafod).

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

- GOFYNION -
Bydd yn ofynnol i chi fod â:
• Profiad blaenorol o ddatblygu meddalwedd
• Gwybodaeth ragorol o SQL ac ieithoedd rhaglennu eraill
• Profiad blaenorol o ddarparu cymorth o ansawdd uchel ar systemau meddalwedd
• Gwybodaeth am arferion a chyfreithiau perthnasol ym maes cyfrinachedd data
• Tystiolaeth o ymgysylltu â rhanddeiliaid i gipio gofynion a diffinio datrysiadau meddalwedd wedi’u targedu

- GWYBODAETH BELLACH -
• Bydd gyda chi 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)
• Sylwer: nid yw nawdd mewnfudo dan lwybr fisa Gweithiwr Medrus Llywodraeth y DU ar gael ar gyfer y swydd hon

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 15 Ebrill 2021, 11:59 yp


Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37 hours, 1.0 FTE


Share this vacancy

Prif Beiriannydd Desg Gwasanaeth

Caerdydd

Job Ref
50046
Location
Caerdydd
Salary
£30,942 - £34,804 y flwyddyn

- Y RÔL -
Byddwch yn cynorthwyo’r Pennaeth Darparu Gwasanaeth TG drwy oruchwylio staff Desg Gwasanaeth is-gampws Prifysgol Cymru a sicrhau bod defnyddwyr yn cael cymorth o’r radd flaenaf. Mae hyn yn cynnwys bod yn gyfrifol am sicrhau y cedwir at yr holl weithdrefnau sy’n ymwneud ag adnabod, blaenoriaethu a datrys ceisiadau gan y defnyddiwr, yn cynnwys monitro, tracio a chydlynu swyddogaethau’r Ddesg Gwasanaeth ar gyfer is-gampysau.

Y prif ddyletswyddau fydd:
• Rheoli prosesu galwadau ffôn gan is-gampysau i’r Ddesg Gymorth dros y ffôn, drwy docynnau ac e-bost i sicrhau datrysiad cwrtais, amserol ac effeithiol i broblemau defnyddwyr
• Cydlynu a/neu ymgymryd â datrysiadau ymarferol ar lefel bwrdd gwaith, gan gynnwys gosod ac uwchraddio meddalwedd, gosod caledwedd, gweithredu copïau wrth gefn o ffeiliau, a ffurfweddu systemau a chymwysiadau
• Monitro a phrofi datrysiadau i sicrhau bod problemau wedi’u datrys yn ddigonol
• Cyrchu diweddariadau meddalwedd, gyrwyr, cronfeydd gwybodaeth, ac adnoddau cwestiynau cyffredin ar y Rhyngrwyd i gynorthwyo datrys problemau
• Adnabod, argymell, datblygu, a gweithredu rhaglenni hyfforddi defnyddwyr i wella llythrennedd cyfrifiadurol a hunangynhaliaeth

Byddwch yn gweithio o bell tra bydd yn ofynnol gweithio gartref yn sgil sefyllfa gyfredol COVID-19, ond eich prif leoliad fydd Caerdydd.

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

- GOFYNION -
Bydd yn ofynnol i chi fod â:
• Phrofiad blaenorol o ddarparu cymorth technegol o ansawdd uchel
• Gwybodaeth waith o ystod o gyfleustodau diagnostig
• Gwybodaeth wych a phrofiad gyda chaledwedd a pherifferolion, pob prif system gweithredu a chymwysiadau a meddalwedd bwrdd gwaith cyffredin
• Profiad y gellir ei ddangos o reoli (neu fod yn arweinydd tîm) ar dîm cymorth technegol.
• Hanes y gellir ei brofi o helpu i ddatblygu a darparu Cytundebau Lefel Gwasanaeth (‘SLAs’) a deilliannau allweddol Desg Gwasanaeth yn unol â fframweithiau ITIL
• Profiad y gellir ei brofi o arferion gorau cynllunio systemau, egwyddorion diogelwch, a rheolaeth meddalwedd cyffredinol

- GWYBODAETH BELLACH -
• Bydd gyda chi 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)
• Sylwer: nid yw nawdd mewnfudo dan lwybr fisa Gweithiwr Medrus Llywodraeth y DU ar gael ar gyfer y swydd hon
• Sylwch y bydd y Brifysgol ar gau o 2 Ebrill tan 11 Ebrill dros wyliau’r Pasg felly ni fyddwn yn gallu ateb unrhyw gwestiynau yn ystod y cyfnod hwn.

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 12 Ebrill 2021, 11:59 yp

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP

01792 481277


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2021
Powered by: Webrecruit